Research & efterforskning

Hvem løb med pengene?

Internettet har det hele – også rig mulighed for at blive fuppet og svindlet.

  • Har du eller dit firma været udsat for svindel og behøver hjælp til at dokumentere sagen og forberede en politianmeldelse?
  • Er du kurator og sidder med en virksomhed, hvor værdierne forsvandt umiddelbart inden konkursen?
  • Direktørsvindel er en af de meste udbredte former for økonomisk it-kriminalitet og koster hvert år danske firmaer mange millioner af kroner

Hugin Research stikker den digitale spade dybt i internettets forskellige lag og hjælper dig med at researche eller efterforske en sag. Eller med at forhindre at I overhovedet får en sag som ved direktørsvindel.

Der kan også være, at I står med et behov for at få udført research. Enten klassiske researchopgaver som baggrundstjek af personer og firmaer Du kan læse mere om baggrundstjek her  eller dybdegravende research til produktionsselskabets næste journalistiske satsning.

Måske står I med en helt anden problemstilling, som ikke er beskrevet her. Send mig en mail, så laver jeg en uforpligtende vurdering af jeres sag, og af hvordan Hugin Research kan hjælpe jer.

Hvad er mulighederne?

Skal vi gennemgå din sag og få klarlagt hvilke muligheder du har.